$name


Det er lov å utsette betalingen

Ikano Visa gir deg muligheten til å utsette betalingen – og på den måten trenger du ikke å velge mellom å betale Ikano Visa regningen eller å dra på storby-ferie. Du har nemlig muligheten til begge deler. Ønsker du å utsette betaling av kr 5.000 i tre måneder, koster det deg 330 kroner - før skattefradrag.

Som bruker av Ikano Visa mottar du hver måned en faktura som kan du betale ned i det tempoet som passer deg og din økonomi. På den måten kan du benytte deg av spennende og fristende tilbud som dukker opp, samtidig som du overholder dine økonomiske forpliktelser.

Kortet gir deg automatisk inntil 50 dagers rente- og kostnadsfri betalingsutsettelse, og ønsker du, for eksempel, å utsette betalingen av kr 5.000,- i ytterligere tre måneder, koster det deg bare drøyt 350 kroner.

Et regneeksempel

Mer enn fire måneders betalingsutsettelse av kjøp av en sykkel til kr 3.999, koster deg 355 kroner. Etter skattefradrag på 28% blir dette ca. kr 255.

5. juli Du bruker Ikano Visa til å kjøpe en ny sykkel, pris 3.999 kroner
12. august Du mottar fakturaen på kortbruken sist måned
21. august Fakturaen forfaller og du betaler minimumsbeløpet på 250 kroner
21. september Du fortsetter med å betale minimumsbeløpet på 250 kroner
21. oktober Du fortsetter med å betale minimumsbeløpet på 250 kroner
21. november Du betaler hele restfakturaen på 3.604 kroner hvor av 355 kroner er renter og fakturagebyr