Betalingsbeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Slik fungerer Betalingsbeskyttelse

Etter 30 dager med 100% arbeidsledighet, permittering eller sykemelding kan forsikringen tre i kraft. Forsikringen dekker 7 % av din utestående saldo i den andre og tredje måneden. Går du arbeidsledig, permittert eller sykemeldt i over 120 dager sammenhengende vil utestående saldo som du hadde før skaden inntraff bli nedbetalt. Får du en kritisk sykdom eller faller i fra, vil din gjeld på kortet bli slettet. Dekningen ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.

Ny forsikringsleverandør av Betalingsbeskyttelse

Fra og med 1. juli 2017 bytter vi forsikringsleverandør fra Ikano Försäkring til AXA. Din forsikring videreføres som den er og du trenger ikke gjøre noe.

Her finner du mer informasjon og nye vilkår

Det høres bra ut, hva koster det?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Betalingskyttelse kan tegnes av deg som:

  • har inngått en bindende kredittavtale med i Ikano Bank
  • er hovedkortsinnehaver
  • har fylt 18 år men ikke 65 år
  • er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig
  • er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom/skade
  • er fullt arbeidsfør
  • ikke er kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde.

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Hvordan bestiller jeg betalingsbeskyttelse?

Ikano Betalingsbeskyttelse tegner du i forbindelse med søknaden om kredittkort. Har du allerede et kort fra Ikano Bank og vil legge til Betalingsbeskyttelse kan du bestille her:

Bestill betalingsbeskyttelse

Jeg erklærer at:

  • Jeg er over 18 år og under 64 år, bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.
  • Jeg er i arbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende. Jeg er ikke selv kjent med, eller burde ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering.
  • Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ikke kjennskap til sykdom eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade. Jeg har ikke diagnose eller fått behandling som kan påvirke min arbeidsførhet.

Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering. Oppfyller du ikke ovennevnte betingelser, skal du ikke tegne forsikringen, da du ikke vil kunne motta dekning.

Ved utfylling av kontaktopplysninger og ved å trykke «Send bestilling» bekrefter jeg oppfyllelse av ovennevnte betingelser. Jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i forkjøpsinformasjon og vilkår.

*
*
*
*

Har du vært uheldig?

Hendelser før 1. juli 2017 skal behandles av Crawford.

Crawford skademelding

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:
Ikano Försäkring, c/o Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika.


Hendelser etter 1. juil 2017 skal behandles av AXA.

AXA skademelding

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:

AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo