Rabattgrense Ikano Visa

Maks rabatt per kalenderår - kr 5.000

Maks samlet rabatt for faste og månedsrabattene er på kr 5.000 per kalenderår. Dette gjelder i forhold til kundens kontoavtale.